80% europejskich ogrodów przydomowych z niewykorzystanym potencjałem bioróżnorodności

80% europejskich ogrodów przydomowych z niewykorzystanym potencjałem bioróżnorodności

Dodano: 
Praca na działce
Praca na działce Źródło: Shutterstock / Jacob Lund
Według badania przeprowadzonego tego lata na zlecenie firmy Husqvarna, 80% respondentów europejskich właścicieli ogrodów nie planowała dotychczas bioróżnorodności w swoich zieleńcach. W ramach badania zapytano reprezentantów ośmiu państw, czy mają poczucie, że ich ogród wpływa na bioróżnorodność oraz czy biorą pod uwagę różnorodność biologiczną podczas prac ogrodowych.

Różnorodność biologiczna


Różnorodność biologicznato rozmaitość form życia występujących na Ziemi, można ją analizować na wielu poziomach organizacji przyrody. Zwiększa się zagrożenie bioróżnorodności na naszej planecie co wynika z działalności człowieka. Naukowcy podkreślają rosnące znaczenie prywatnych ogrodów w zwiększaniu bioróżnorodności na całym świecie. Nie pozostając obojętną na tematy ekologii, firma Husqvarna postanowiła ustalić, jaki jest ogólny poziom wiedzy właścicieli przydomowych ogrodów na temat bioróżnorodności oraz jej wpływ na zakup sprzętu ogrodniczego. Badanie przeprowadzono w ośmiu krajach – Polsce, Szwecji, Danii, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii oraz Holandii. Ankietowanych zapytano czym jest dla nich bioróżnorodność i jak o nią dbają.

„Na przestrzeni ostatnich kilku lat poznaliśmy znaczenie bioróżnorodności dla dobrostanu i przyszłości naszej planety, w związku z czym niezwykle ważne jest, by właściciele przydomowych ogrodów uświadomili sobie, jak ważny jest ich wkład. Nasz raport AI HUGSI* wykazał, że w niektórych miastach nawet połowę terenów zieleni stanowią prywatne ogrody. Mogą więc one odgrywać równie istotną rolę w zachowywaniu bioróżnorodności w środowisku miejskim jak parki publiczne” – dodaje Marcin Andrzejczyk, Marketing & Communication Manager w Husqvarna Poland.

Najpiękniejsze ogrody

Jak wynika z opracowania 60% właścicieli zieleńców wie, iż ich prywatny ogród może mieć pozytywny wpływ na bioróżnorodność, niestety 80% respondentów ma poczucie braku wiedzy, jakie działania mogliby podjąć. W rezultacie jedynie nieco ponad 20% ankietowanych projektuje i pielęgnuje swoje ogrody z myślą przede wszystkim o bioróżnorodności, ponad 60% projektuje je na potrzeby relaksu, a 50% pod kątem łatwości utrzymania. Najatrakcyjniejsze rodzaje ogrodów to połączenie dzikiego i starannie urządzonego ogrodu lub starannie urządzony ogród (47% respondentów w obu przypadkach). Tylko 9% badanych wskazuje całkowicie dziki ogród. Co ciekawe, ankietowani ze Szwecji i Holandii charakteryzują się stosunkowo wysoką świadomością, ale rzadko myślą o bioróżnorodności. W Wielkiej Brytanii, Francji i Belgii badani nie wiedzą, jak sprawić, by ich ogrody były bioróżnorodne. Dla reprezentantów Danii i Polski bioróżnorodność nie jest priorytetem.

Bez dzikiej przyrody

Choć 60% ankietowanych właścicieli ogrodów unika pestycydów, tylko 30% podjęło świadomą decyzję o pozostawianiu w ogrodzie dzikich fragmentów, by zwiększyć bioróżnorodność, pomimo skuteczności takiego rozwiązania. Pozytywnym aspektem jest to, że znacznie więcej respondentów (blisko 50%) jest otwarta na łączenie dzikiego ogrodu ze starannie skoszonym trawnikiem. Tyle samo właścicieli ogrodów chce mieć dobrze skoszony trawnik (50%), a bardzo niewielu (10%) jest otwartych na całkowicie dziką zieleń.

„Pozostawienie różnej wysokości trawy na różnych fragmentach trawnika może pomóc lokalnej, dzikiej przyrodzie, gdyż powstaje w ten sposób siedlisko dla rodzimych gatunków roślin, pszczół i innych zapylaczy. Husqvarna opracowała kilka technologii dla ogrodników wspierających bioróżnorodność. Na przykład, nasza cyfrowa technologia AIM (Automower® Intelligence Mapping) w robotach koszących Automower® pozwala tworzyć wirtualne strefy przywróconych do stanu pierwotnego łąk obok idealnie skoszonego trawnika” – komentuje Patrik Jägenstedt, dyrektor ds. technologii i zaawansowanego rozwoju w firmie Husqvarna.


Badanie na zlecenie Husqvarna przygotowała firma badawcza NEPA.
O badaniu:
Badanie Husqvarna Forest & Garden zostało przeprowadzone przez firmę Nepa między 16 a 23 maja 2022 r. wśród 4000 respondentów ze Szwecji, Danii, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Polski, Belgii i Holandii. Krajowe próby reprezentatywne w przedziale wiekowym 30-65 lat obejmowały wyłącznie osoby deklarujące posiadanie ogrodu. Badanie zostało przeprowadzone w formie ilościowych wywiadów internetowych.


*HUGSI – wskaźnik Husqvarna Urban Green Space – to narzędzie SI firmy, mierzące zdrowie miejskich terenów zieleni na całym świecie. Więcej na stronie www.hugsi.green.

Czytaj też:
Trawnik idealny. Podajemy przepis na zakładanie trawnika
Czytaj też:
Okna z dopłatami. Warunki przystąpienia do programu „Czyste Powietrze”

Opracowała:
 0

Czytaj także