Możesz zapłacić nawet 1500 zł kary! Sprawdź, kiedy obowiązek odśnieżenia chodnika należy do ciebie

Możesz zapłacić nawet 1500 zł kary! Sprawdź, kiedy obowiązek odśnieżenia chodnika należy do ciebie

Dodano: 
Odśnieżanie
Odśnieżanie Źródło: Dom WPROST.pl / Magdalena Kmita-Kulesza
Odśnieżanie chodników to nie tylko obowiązek gminy. Prywatni właściciele posesji także są do tego zobowiązani. Sprawdź, kiedy musisz odśnieżyć chodnik przed domem, by nie zapłacić wysokiej kary.

Nie sądziliście, że odśnieżanie chodnika przed domem to wasz obowiązek? Myśleliście, że to zadanie gminy, miasta, administratora? Nic bardziej mylnego. Właściciele posesji, na przykład domów jednorodzinnych także są zobowiązani do odśnieżania terenu przed swoją nieruchomością. Jeśli tego zaniechają, mogą zapłacić naprawdę wysoką karę, której kwota to aż 1500 z!

Czy odśnieżanie chodnika przed domem to obowiązek właściciela posesji?

Niewielu właścicieli nieruchomości (domów jednorodzinnych, bliźniaków czy segmentów) zdaje sobie sprawę, że gdy spadnie śnieg, mają obowiązek odśnieżenia części chodnika, czyli drogi pieszej przylegającej do ich posesji. Obowiązek ten dotyczy także właścicieli nieruchomości, w których znajdują się na przykład sklepiki, czy lokale usługowe lub firmy. Jeśli nie wierzymy, zawsze możemy sięgnąć do przepisów. Sprawę odśnieżania reguluje Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z dnia 13.09.1996 roku. W artykule 5. ustęp 1 czytamy:

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia drogi dla pieszych, na której jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Kiedy odśnieżanie przed domem to twój obowiązek?

Prawo mówi o tym jasno i wyraźnie, nie pozostawiając miejsca do własnych interpretacji. Właściciel jest zobowiązany do odśnieżenia drogi dla pieszych, jeśli przylega ona bezpośrednio do jego posesji. Jeśli między płotem nieruchomości i chodnikiem jest na przykład trawnik (pas zieleni), to tego obowiązku już nie ma i za odśnieżanie odpowiedzialny jest inny podmiot. Podobnie rzecz się ma, jeśli na chodniku przed domem znajdują się miejsca parkingowe. Wówczas prywatni właściciele posesji nie mają obowiązku odśnieżania terenu przed swoją nieruchomością.

Co grozi za nieodśnieżenie chodnika przed prywatną posesją?

Za nieodśnieżenie chodnika przed posesją możemy nam zostać udzielona nagana, lecz możemy dostać również mandat, którego maksymalna wysokość to aż 1500 zł. Problem i koszty związane z zaniechaniem obowiązku odśnieżenia będą większe, jeśli przechodzień przed twoim domem ulegnie wypadkowi. Dlatego nie ma co zwlekać. Odśnież drogę pieszą przed swoją posesją i dla bezpieczeństwa zabezpiecz śliskie podłoże piaskiem lub solą.

Czytaj też:
Twój dom nie ma tego elementu? Zapłacisz karę
Czytaj też:
Lampki świąteczne na balkon i do ogrodu. Czym kierować się przy ich wyborze