Pierwsze mieszkanie z bezpiecznym kredytem 2% – najczęstsze pytania i wątpliwości
Artykuł sponsorowany

Pierwsze mieszkanie z bezpiecznym kredytem 2% – najczęstsze pytania i wątpliwości

Dodano: 
Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii
Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii Źródło:Materiały prasowe / MRiT
Od 1 lipca 2023 roku funkcjonuje program Pierwsze Mieszkanie. Jednym z jego elementów jest bezpieczny kredyt 2%, czyli system dopłat do kredytu hipotecznego. Można go zaciągnąć w celu zakupu mieszkania lub domu jednorodzinnego, zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym, a także w celu budowy domu jednorodzinnego.

Bezpieczny kredyt 2% został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1114). Można z niego skorzystać do roku 2027 (z możliwością przedłużenia). Dopłata do kredytu może trwać przez 10 lat. Minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

– Największy wspierający mieszkalnictwo program w powojennej Polsce to prawdziwy hit, który doceniany jest nawet przez międzynarodową prasę. Większość zapytań o kredyt hipoteczny w lipcu dotyczyło bezpiecznego kredytu 2%. Młodzi ludzie, którzy do tej pory nie mieli własnego mieszkania, dostrzegli w naszym produkcie szansę i właśnie ją wykorzystują. Przypominam: na ten rok nie ma żadnych limitów i każdy, kto spełni formalne warunki otrzymania kredytu, będzie mógł z niego skorzystać – powiedział Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

Także od 1 lipca 2023 osoby, które chcą skorzystać z kredytu hipotecznego w ciągu najbliższych lat, mogą zacząć oszczędzać na ten cel na Koncie Mieszkaniowym. Także takim osobom państwo oferuje pomoc, dopłacając do gromadzonych środków.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać bezpieczny kredyt 2%?

Ubiegający się o bezpieczny kredyt 2% powinien posiadać zdolność kredytową, która adekwatna jest do kwoty kredytu, o który się stara. Z programu mogą korzystać osoby, które nie posiadają własnego domu lub mieszkania i jednocześnie kupują dom lub mieszkanie po raz pierwszy (czyli nie miały wcześniej domu czy mieszkania, które sprzedały). Warunkiem uzyskania kredytu jest także nieukończone 45 lat w dniu składania wniosku. W mieszkaniu kupionym na kredyt nie można prowadzić działalności gdy udzielono gwarancji BGK i tylko do czasu jej spłaty, można ją też prowadzić po spłacie jej równowartości.

Czy można skorzystać z programu, gdy się jest współwłaścicielem mieszkania?

Z programu mogą korzystać osoby posiadające udział nie wyższy niż 50 proc. we współwłasności jednego lokalu mieszkalnego, które jednocześnie nie zamieszkują w tym lokalu od co najmniej 12 miesięcy, a udział w takim mieszkaniu nabyły wyłącznie w drodze dziedziczenia. Przez własność oraz współwłasność rozumie się oprócz prawa własności także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Można także skorzystać z programu, gdy posiada się prawo własności nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wyłączonego z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego, gdy dotyczy to katastrofy budowlanej albo skutków powodzi wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu lub gdy decyzja taka została wydana co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie bezpiecznego kredytu 2%. Dotyczy to także osób, które miały w przeszłości mieszkanie lub dom wyłączony z użytkowania z wymienionych wyżej powodów. O kredyt mogą się starać także osoby posiadające mieszkanie w TBS.

Czy z programu może skorzystać osoba, która w przeszłości skorzystała z programu „Mieszkanie dla Młodych”?

Program „Pierwsze Mieszkanie” skierowany jest to osób, które nabywają swoją pierwszą nieruchomość mieszkaniową, czyli osoby, które korzystały z programu „Mieszkanie dla Młodych” nie spełniają tego warunku. Wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci, które będą mogły skorzystać z Konta Mieszkaniowego w przypadku posiadania mieszkania, którego metraż określono w ustawie.

Czy zakup lub otrzymanie nieruchomości w trakcie korzystania z programu automatycznie z niego wyłącza?

Nabycie prawa do nieruchomości w trakcie korzystania z programu oznacza utratę prawa do przyszłych dopłat. Nie dotyczy to sytuacji, gdy nabycie nieruchomości następuje w drodze spadku.

Czy z programu mogą korzystać tylko małżeństwa?

Program skierowany jest do gospodarstw domowych, czyli zarówno singli jak i par żyjących razem w niesformalizowanym związku i wychowujących co najmniej jedno dziecko. Gdy o kredyt stara się singiel i zawrze związek małżeński z osobą, która posiada już nieruchomość, nie traci prawa do dopłat.

Jeden ze współmałżonków może starać się samodzielnie o kredyt, gdy sam nigdy nie posiadał nieruchomości, a drugi współmałżonek również nigdy nie posiadał nieruchomości albo posiadał nieruchomość, ale zbył ją przed ślubem.

Gdy drugi małżonek ma nieruchomość albo miał i zbył ją po zawarciu małżeństwa, to pierwszy z nich nie może samodzielnie wziąć bezpiecznego kredytu 2% nawet gdy sam nieruchomości nigdy nie miał.

Czy obcokrajowcy mogą korzystać z programu?

Z programu mogą korzystać także obcokrajowcy, jednak muszą prowadzić gospodarstwo domowe na terenie Polski, a gdy prowadzą gospodarstwo poza Polską, mogą się ubiegać o bezpieczny kredyt 2% razem z osobą posiadającą polskie obywatelstwo. Kredyt jest udzielany wyłącznie w złotówkach czyli osobom, które osiągają w nich dochód.

Jaka jest maksymalna wysokość kredytu i ile wynoszą dopłaty?

Zgodnie z przepisami ustawy, wysokość bezpiecznego kredytu 2% może wynieść maksymalnie 500 tys. zł. dla singla, a w przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, wzrasta ona do 600 tys. zł.

Wysokość dopłaty do kredytu stanowi różnica między stałą stopą ustaloną na podstawie średniego, pomniejszonego o marżę, oprocentowania kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą %. Warto także podkreślić, że ryzyko wzrostu raty po okresie dopłat jest minimalne, a marża banku nie może być wyższa od marży proponowanej w innych kredytach hipotecznych oferowanej prze bank.

Program bazuje na ratach malejących, a po zakończeniu okresu dopłat, raty będą równe. Przykładowo, gdyby małżeństwo z jednym dzieckiem zaciągnęło kredyt na 30 lat w wysokości 550 tys. zł, oprocentowanie o stałej stopie wyniesie 8,46 proc. W celu ustalenia wysokości dopłaty zostaje ono pomniejszone o 10 proc. (uwzględnienie składnika marży), czyli wynosi 7,61 proc. Przez 10 lat, gdy będą obowiązywały rządowe dopłaty, raty kapitałowo-odsetkowe będą malejące, a rata i wysokość dopłaty będą się zmieniały. Pierwsza rata wyniesie z dopłatą około 2,8 tys. zł, bez dopłaty miałaby wartość około 5,4 tys. zł.

Po 10 latach nastąpi przejście na tzw. raty annuitetowe, czyli taki schemat spłaty długu, w którym wszystkie raty kapitałowo-odsetkowe mają równe wysokości. W podanym przykładzie Ich wartość, bez zmiany oprocentowania wyniesie miesięcznie 3172,74 zł. Gdyby annuitet zastosowano dla całego okresu kredytowania, raty wyniosłyby bez dopłat 4213,44 zł, przez 30 lat.

Ile może wynosić wkład własny przy bezpiecznym kredycie 2%?

Maksymalny wkład własny wynosi 200 tys. zł, jednak jest możliwość udzielenia gwarancji wkładu własnego poprzez połączenie z programem „Mieszkanie bez wkładu własnego”, który oferuje Bank Gospodarstwa Krajowego. W takim przypadku suma tej gwarancji oraz wkładu własnego nie może przekraczać 200 tys. zł i 20 proc. całkowitej kwoty wydatków, na które jest udzielany kredyt.

Czy można spłacić kredyt przedterminowo?

Gdyby kredytobiorca dokonał przedterminowej spłaty części bezpiecznego kredytu 2% dopłaty do rat wygasną z ostatnim dniem miesiąca, gdy zostało to wykonane. Kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat będą podlegały zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego.

Nie dotyczy to sytuacji, gdy spłata zostanie dokonania po trzech latach od udzielenia kredytu lub dotyczy części kredytu objętej gwarancją, jeżeli program bezpieczny kredyt 2% został połączony z programem „Mieszkanie bez wkładu własnego”.

Można także spłacić część kredytu bez konsekwencji, gdy wysokość tej spłaty razem z wniesionym wkładem własnym nie przeraża 200 tys. zł lub gdy wysokość tej spłaty i zapłaconej raty (łącznie) nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu.

Kiedy trzeba się wprowadzić do nieruchomości kupionej z bezpiecznym kredytem 2%?

Zgodnie z przepisami do nieruchomości zakupionej za pomocą bezpiecznego kredytu 2% należy się wprowadzić w ciągu 24 miesięcy od dnia zgłoszenia zakończenia budowy domu jednorodzinnego albo nabycia prawa własności lub spółdzielczego prawa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Gdy nie dotrzyma się tego terminu, traci się prawo do dopłat do rat kredytu.

Kto może otworzyć Konto Mieszkaniowe?

Konto takie może otworzyć osoba, która nie ma i nie miała mieszkania, a także domu jedno-rodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Może to być także osoba, która w jednym posiadanym lokalu mieszka z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci, jednak wówczas takie mieszkanie nie może być większe niż 50 m kw. w przypadku dwojga dzieci, 75 mkw. w przypadku trojga dzieci, 90 m kw. w przypadku czworga dzieci. W przypadku pięciorga lub więcej dzieci nie ma ograniczeń dotyczących powierzchni lokalu. Konto można założyć do 45. roku życia. Konto dla dziecka (od 13. roku życia) można założyć bez względu na posiadanie prawa własności mieszkania przez rodziców.

Ile wynoszą minimalne wpłaty na Konto Mieszkaniowe?

Minimalna wpłata miesięczna na Koncie Mieszkaniowym wynosi 500 zł (6 tys. zł rocznie), maksymalna – 2 tys. zł (24 tys. zł rocznie). W każdym roku można przez miesiąc nie wpłacać nic na konto, bez żadnych konsekwencji, możliwe są także raty różnej wysokości.

Okres systematycznej wpłaty musi trwać od 3 do 10 lat kalendarzowych. Wpłata minimum 11 wpłat w trakcie roku w kwocie co najmniej 500 zł to warunek dodatkowej premii oszczędnościowej otrzymanej od państwa. Zaoszczędzone środki będzie można wykorzystać przez 5 lat, a gdy dotyczy to osób przed 18 rokiem życia – okres ten liczy się od dnia urodzin.

Jakie wysokości będą miały premie dla oszczędzającego?

Pomoc państwa polega na naliczaniu premii równej rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, w zależności od tego, który z nich będzie korzystniejszy dla oszczędzającego. Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, a odsetki będą zwolnione z tzw. podatku Belki, co oznacza, że nie będzie trzeba płacić od nich 19 proc. podatku od dochodów kapitałowych.

Na przykład po roku oszczędzania po 1000 zł miesięcznie, gdy zgromadzone środki osiągną wartość 12 tys. zł, premia mieszkaniowa wyniesie 624 zł, po drugim roku – 2400 zł, a po trzecim roku – 5328 zł (przy założeniu, że inflacja wyniosła 9,6 proc.).

Czy można skorzystać równocześnie z bezpiecznego kredytu 2% i Konta Mieszkaniowego?

Można połączyć dwa filary programu i najpierw zdecydować się na oszczędzania na Koncie Mieszkaniowym, a następnie ubiegać się o bezpieczny kredyt 2% na zakup mieszkania lub domu. Ustawa dopuszcza także możliwość przeznaczenia zebranych na Koncie Mieszkaniowym oszczędności na wniesienie kwoty partycypacji w TBS/SIM.

W jaki sposób można przystąpić do programu?

Osoby, które chciałyby skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%, powinny skontaktować się z jednym z banków realizujących program (ich na bieżąco aktualizowana lista dostępna jest na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego –) i skompletować dokumenty, zgodnie z wewnętrznymi procedurami danego banku. Zwykle są to zaświadczenia potwierdzające sytuację finansową, źródła dochodu oraz informacje o kredytowanej nieruchomości.

Więcej wejdź na: https://www.gov.pl.